191. Sommarvärdar 2013 – såhär tycker jag

Att bedöma eller reflektera kring innehåll och framförande av årets sommarvärdar är naturligtvis väldigt subjektivt. Det som är min uppfattning stämmer kanske inte alls överens med vad någon annan tycker. Trots detta vill jag göra en sammanfattning. Kanske för att Continue reading 191. Sommarvärdar 2013 – såhär tycker jag