209. Våra tankar styr oss…

Våra tankar styr oss.  Våra tankar är grunden för hur vi känner och för hur vi upplever livet. Det sägs att hjärnan inte gör någon skillnad mellan det som faktiskt händer i våra liv och det vi “tänker ihop” i vår egen Continue reading 209. Våra tankar styr oss…