197. Personlig utveckling…

Det du fokuserar på – det ser du!! Om du t.ex. köper en ny brunmetallic Volvo så händer något. Du börjar helt plötsligt se fler och fler Volvobilar med just den färg som din egen bil har! Samma sak händer när du börjar fokusera på något annat – till exempel när du får nytt intresse eller ett nytt arbete. Effekten är precis densamma.

hur-gar-coaching-tillSjälv har jag fokuserat en hel del på min egen personliga utveckling under de senaste åren. Ja, egentligen har jag väl alltid funderat  – men när jag för ca 8-9 år sedan utbildade mig till coach påbörjade jag på allvar min inre process att lära känna mig själv bättre.

Nu har jag regelbunden stöttning i min process av en bra coach sedan 2 år tillbaka och jag har också varit i Spanien på en “inre resa” i 7 månader under förra året så mitt fokus på att lära känna mig själv har accelererat. Personlig utveckling har blivit något som jag aktivt fokuserar på.

Kanske är det för att mitt fokus ligger och har legat på personlig utveckling som jag nu börjat iaktta att det det är fler och fler som börjat arbeta med detta? Ja, kanske. Men… jag tror inte det enbart handlar om detta. Personlig utveckling har blivit stort. Ja, det måste finnas en efterfrågan – annars hade branschen inte expanderat…

Då och nu…
När jag utbildade mig till coach var det få som var utbildade coacher. Majoriteten som var intresserade av personlig utveckling och som valde att utbilda sig till coach var på den tiden kvinnor. Idag är det annorlunda. Många fler kallar sig coach och det finns många fler metoder/tekniker och olika vägar att gå inom personlig utveckling. Idag verkar både män och kvinnor vara intresserade av området. Det är positivt!

Typ av personlig utveckling
Jag tänker att personlig utveckling kan ske på två olika nivåer:

1) På ytan

2) På djupet

bollpNär jag utbildade mig till coach handlade det mycket om att kartlägga var personen befann sig, vart han/hon ville och hur hon/han skulle agera för att förflytta sig mot målet. Det är vad jag skulle kalla coachning/personlig utveckling i det yttre. Coachen var ett bra bollplank och allt byggde på en förflyttning mot uppsatta mål. Utvecklande – ja. Förankrat i det inre och hållbart i längden – ibland men inte alltid…

Jag har själv förflyttat mig från detta yttre synsätt för att gräva djupare i mig själv. Min drivkraft är/har varit att förstå hur jag själv fungerar. Min coach har varit ett mycket bra stöd i processen. Att gå inåt och lära känna sig själv har tagit tid. Det har varit viktigt. Det har blivit en inre process som gått mer på djupet.

Nu tycker jag att jag kan se samma utveckling inom coaching – och inom personlig utveckling. Det är ett annat “tänk” idag. Coaching är inte längre en “quick fix” eller något som vi ska utveckla enbart genom vår förståelse och vår logik. Coaching har med åren utvecklats och uppmärksamhet ligger idag ofta på att få med den inre processen – inte bara den yttre. En inre process innebär en utveckling som är väl grundad i ens inre och på djupet – det ger en beständig utveckling. För mig har förändring inifrån varit den väg som jag behövt välja. Det är den väg som fått mig att bättre förstå hur jag fungerar.

personlig_utveckling

Denna utveckling från yttre till inre är spännande!! Framförallt i ett större perspektiv. Jag tror att en inre utveckling hos fler skulle kunna leda till ett annat samhälle. Tänk om vi framöver skulle kunna få ett samhälle där människor känner sig själv väldigt väl. Ett samhälle där människor förstår hur de själva fungerar och hur de reagerar. Ett samhälle där människor inte bara med reptilhjärnan instinktivt reagerar med försvar och attack – utan där människor är mer medvetna och kan gå förbi detta och agera med förståelse, respekt och kärlek mot andra människor. För om vi människor agerar utifrån vårt inre lugn istället för att reagera utifrån våra tankar kring andra människor eller på situationer – tänk ett sådant annorlunda samhälle vi skulle få!!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*