146. Historien om åsnan i brunnen…

Det var en gång en gammal bonde som hade en åsna som han älskade. En dag hände en förfärlig olycka, åsnan ramlade ner i en djup brunn.Brunnen var gammal och torr och 15 meter djup. Bonden funderade både länge och väl på möjligheterna att få upp åsnan. Tillslut förstod han att det inte skulle gå att få upp henne. Han bestämde sej då för att begrava åsnan under jord, där den stod i brunnen. Förhoppningsvis skulle det bespara åsnan en del lidande. Bonden bad folk om hjälp och tillsammans började de kasta ner ett spadtag jord åt gången.

När åsnan kände den första jordhögen på ryggen blev hon förfärad. Först kom alla negativa tankar: Varför skulle alla de här hemska sakerna hända just henne. Först ramlar jag ner här i brunnen och ingen kommer för att hjälpa mej. Sen försöker de gömma mig här genom att kasta jord på mej. Jag borde ha förstått att mitt liv skulle sluta på detta ömkansvärda sätt. Aldrig har det hänt något bra i vår familj. Pappa åsna blev ingenting att räkna med, mamma åsna gick på lugnande medicin, Min bror åsna var den fulaste i sitt gäng. Varför måste detta hända mej?

Medan åsnan stod där i brunnen och tyckte synd om sej själv, kom hon på en lysande ide! Istället för att bara stå där och låta jorden begrava henne så skulle hon kämpa emot så länge hon orkade sina sista timmar. Varje gång hon kände jorden träffa ryggen skakade hon av sej den och klev uppåt, skakade av klev uppåt, skakade av klev uppåt. Oavsett hur trött hon var fortsatte hon att skaka av sej och kliva uppåt. Hon tvingade sej själv att vägra ge upp hur trött hon än var. Många timmar senare kunde åsnan triumferande kliva över brunnskanten och ställa sej på säker mark.

Samma jord som skulle begrava henne räddade i stället hennes liv. Allt tack vare hennes sätt att hantera sina svårigheter.

Livet kommer att kasta en hel mängd jord på dig. Tricket för att må bra är att skaka av sig och ta ett steg uppåt. Varje utmaning vi möter kan vara ett steg framåt. Vi kan ta oss ur de djupaste brunnarna genom att aldrig ge upp utan altid våga ta ett steg till.

In English:

“One day a farmer’s donkey fell down into a well.

The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. Finally, he decided the animal was old, and the well needed to be covered up anyway; it just wasn’t worth it to retrieve the donkey.
He invited his neighbors to come over and help him. They each grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well. At first, the donkey realized what was happening and cried horribly. Then, to everyone’s amazement he quieted down.
A few shovel loads later, the farmer finally looked down the well. He was astonished at what he saw. With each shovel of dirt that hit his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up. As the farmer and his neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, he would shake it off and take a step up. Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and happily trotted off!

Life is going to shovel dirt on you – lots of dirt sometimes…

The trick to getting along well is to shake it off and take a step up. Each of our troubles is a stepping stone. We can get out of the deepest wells just by not stopping, never giving up!

So… shake it off and take a step up.”

En español:

Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo que hacer. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas; que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente.

Luego, para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio… con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble:

Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra. Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando…

La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra… el truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos…Usa la tierra que te echan para salir adelante.

2 Replies to “146. Historien om åsnan i brunnen…”

    • Så sant. Fast jag tolkar det som att jorden i det här faller representerar de svårigheter vi möter i livet. Svårigheter som vi kan välja att låta tynga ner oss, eller skaka av oss och lära oss av och också växa utav…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*