70. Reglerna för att vara människa…

Detta måste du bara läsa. Rekommenderas starkt – gammal visdom:

Reglerna för att vara människa
(från gammal Sanskrit)

1. Du får en kropp
Du kan gilla den eller inte men den kommer att vara din under hela perioden.

2. Du kommer att lära dig läxor/lärdomar
Du placeras i en informell skola på heltid som kallas livet. I denna skola kommer du varje dag att kunna lära dig läxor. Du kan gilla det du lär dig eller tycka att det är dumt eller irrelevant.

3. Det finns inga misstag, bara lärdomar
Växande är en process där man försöker och misslyckas ibland, den är experimentell. De misslyckade experimenten är lika mycket del av processen liksom de experiment som slutligen fungerar.

4. Du får lärdomarna upprepade till dess att du lärt dig dem
En läxa presenteras i olika form till dess att du lärt dig den, då kan du går vidare till nästa.

5. Lära läxor slutar inte
Det finns ingen del i livet som inte innehåller lärdomar/läxor. Om du lever, så finns det läxor att lära.

6. “Där” är inte bättre än “här”
När ditt “där” har blivit ditt “här” så kommer du helt enkelt att få andra “där” som kommer att verka bättre än “här”.

7. Andra är speglingar av dig
Du kan inte älska eller hata något med en annan person, om det inte är något som du älskar eller hatar med dig själv.

8. Vad du gör av ditt liv är upp till dig själv
Du kommer att ha alla verktyg och resurser som du behöver, vad du gör med dem är upp till dig. Det är ditt val.

9. Svaret finns inom dig
Svaren på frågorna om livet finns inom dig. Allt du behöver är att se, höra och ha tillit.

 

The rules for being human (originaltext)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*