178. Vad vill du bära på….?

En tänkvärd historia: “En psykolog vandrade runt i rummet medan hon talade om att hantera stress inför publiken. När hon lyfte ett glas med vatten så förväntade sig alla att hon skulle fråga om glaset var “halvtomt eller halvfullt”. Istället Continue reading 178. Vad vill du bära på….?