210. När det normala blir onormalt – och det onormala blir normalt…

Kanske har du märkt det? Kanske har du uppmärksammat vad som sker? Kanske har du sett att det normala blir onormalt – och att det onormala faktiskt ibland blir normalt? Detta är något jag brukar tala om när jag coachar. Detta Continue reading 210. När det normala blir onormalt – och det onormala blir normalt…