101. Att fylla ut mellanrummen…

Tänker på det där med att vi människor har en tendens att fylla ut de mellanrum som finns mellan saker. Här i södra Spanien finns det en del mellanrum som man som iakttagare kan upptäcka i vardagen. Hur man lever Continue reading 101. Att fylla ut mellanrummen…