30. Vem vet om det är bra eller dåligt?

Idag vill jag delge en tänkvärd gammal sägen. Jag tror att den härstammar från Asien. ”Det var en gång en strävsam, godhjärtad och ganska fattig bonde som bodde i en by i ett avlägset land. Emellanåt gick han till en Continue reading 30. Vem vet om det är bra eller dåligt?