214. Att vilja väl verkar inte vara framgångsreceptet i dagens samhälle…

Ibland blir jag ledsen. Det är när jag inser att de som vill väl och de som har ett gott hjärta faktiskt inte är vinnare i denna hårda värld. Vad beror då detta på? Min ene son sa en gång Continue reading 214. Att vilja väl verkar inte vara framgångsreceptet i dagens samhälle…