111. Livet är inte en checklista…

Ibland har jag upplevt att livet till största del bestått av checklistor. Checklistor, att-göra-listor eller aktivitetslistor kan förvisso vara bra när man jobbar – för att planera, få kontroll och för att avlasta hjärnan. Men… när hela livet förefaller att Continue reading 111. Livet är inte en checklista…