124. Frihet i livet…

Frihet har tidigare inte varit något som varit särskilt viktigt eller centralt i mitt liv. Har tidigare inte funderat på den särskilt mycket. Det har varit viktigare att ha något att göra. Att fixa, att göra, att projektleda, att jobba, att driva, att leverera, att prestera etc.

Idag är frihet viktigt för mig. Har funderat en del över ordet Frihet. Det är ett mycket vackert ord! Kanske ett av de vackraste…? Fick genom mitt sjungande redan innan jag åkte iväg en musikalisk resa där vi sjöng just om Frihet – Freedom av Duke Ellington! Tankarna kring frihet har fortsatt sedan jag kom ner hit till Spanien.

 

Men vad är frihet egentligen? Vad innebär frihet? Här kommer Wikipedias definition:

Frihet är rättigheten att utöva och utveckla självbestämmande utan begränsningar (http://sv.wikipedia.org/wiki/Frihet)

Jag tror man kan diskutera definitioner fram och tillbaka, men för mig är det nog ändå viktigast att definiera vem som äger frågan om frihet.

Yttre frihet
Den frihet vi brukar tala om i dagligt tal handlar ofta om det som finns i det yttre. Att vara ledig från skolan/jobbet – eller att leva i en demokrati –  och inte i en diktatur. Att få påverka, att få rösta, att få uttrycka vad man tycker och tänker. Självklart är detta något som är viktigt och som många i världen verkligen kämpar för. Att slippa leva under förtryck exempelvis.

Inre frihet
Fast… här under min resa funderar jag på om inte vår personliga inre frihet trots allt är den allra viktigaste. Har funderat på män som Nelson Mandela som suttit fängslade under lång tid men som jag tror har behållit sin inre frihet trots mycket svåra yttre omständigheter i sitt liv.

Han om någon visar att det faktiskt är möjligt att välja att känna sig fri oavsett i vilken situation man befinner sig.

*************

När jag läser definitionen från Wikipedia igen:

Frihet är rättigheten att utöva och utveckla självbestämmande utan begränsningar”

slår det mig att orden “utan begränsningar” sticker ut. Är det över huvud taget möjligt, kan man undra… att utöva självbestämmande utan begränsningar..?

Vi lever i ett sammanhang, i en kontext, där vi är beroende av människor runtomkring oss och där vi är mer eller mindre tvingade att inrätta oss i det samhället vi lever i. Kanske är frihet i det yttre perspektivet en utopi?

Fast… den inre känslan, upplevelsen av frihet styr vi faktiskt helt över på egen hand. Kanske är det den som vi har störst möjlighet att påverka? Hmm…. det är en intressant tanke – och något som ger oss alla en möjlighet att uppleva frihet… För… kan Nelson Mandela – så kan väl vi…?

*************

Är frihet bra eller dåligt?
För mig är frihet definitivt något bra. Även om stor frihet kan innebära viss beslutsvånda eller till och med beslutsångest så tror jag att vi i våra val utvecklas.

Vad är frihet för dig? Känner du frihet i ditt liv? Har du förmåga att känna den inre friheten även i situationer där du är styrd av yttre omständigheter?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*