18. Förundran….

Att leva är stort. Att leva är glädje. Att leva är spännande. Att leva är utmanande men ibland också svårt.

Att leva i nuet
Här i detta främmande land har jag bestämt mig för att “bara vara” och att leva i nuet. Det ger nya insikter om mig själv och om livet. Insikterna är viktiga. En bieffekt som jag upplever, som jag från början inte räknat med när jag åkte ner hit, är att jag varje dag upplever en förundran över livet.

 

Även om jag inte har planerat någonting under en dag så rullar livet på. Jag är i ett flöde där jag förs framåt, som en barkbit i en bäck. Jag förs faktiskt framåt utan att jag behöver göra någonting. Då och då stannar jag till. Fastnar i något, sitter kvar en stund men efter ett tag kommer jag loss och åker vidare i strömmen.

I detta flöde, som jag inte själv styr, händer olika saker. Det är intressant att iaktta. Fastän jag inte planerar något så förflyttas jag i flödet framåt mot någonting. Det händer saker, jag möter människor, jag ser nya saker, får nya intryck, nya idéer och upptäcker saker som förflyttar mig framåt.

Exempel 1. Boende 
Jaha, tänker du kanske, men inte har hon lyckats hitta någonstans att bo än. Hon verkar inte förflytta sig framåt alls just nu… Barkbiten verkar helt ha tappat fart…. ja, rent av stannat upp helt…

Nej då, tro det eller ej men jag förflyttar mig faktiskt framåt även om det inte syns så mycket utåt. Har bott på flera ställen här: I en liten studio, i en större lägenhet (tyvärr med mögel), i ett hus i ett “villaområde” en bit upp på berget och nu på hotell. Sammantaget har detta skapat en erfarenhetsbank hos mig. Jag har bott i olika sängar, haft olika utsikt, bott nära havet och långt ifrån havet, bott tyst och lugnt och i lite mer hektiska kvarter. Jag har fått insyn i hur olika spanska tvättmaskiner (placerade både inomhus och utomhus) fungerar. Hur elektriciteten sprakar i spanska hem och hur möblering och standard varierar.

Tänk en sådan erfarenhetsbank jag skaffat mig av olika boenden i denna stad!!! All denna kunskap kan jag använda när jag ska välja nästa boende. Jag är i ett flöde – jag är i rörelse framåt. Det är helt tydligt…

 

Exempel 2 – Möte med människor
Träffar en stor mängd människor här. Fantastiska och intressanta människor. Alla har gjort olika val i livet. En del har flyttat hit mitt i livet och skapat sig ett liv här i Spanien. Andra har beslutat sig för att bo här på deltid. En del jobbar fortfarande och är bara på snabb visit här.

Intressant att höra människors olika vägar och vilka val de gjort. Alla dessa möten med människor ger mig ett perpektiv på vad som är möjligt och en förståelse för andra människor som jag inte tidigare haft.

Alla möten är intressanta. Alla dessa livserfarenheter som andra människor delar med sig av i mötet med mig är för mig en gåva. Människors berättelser och tankar inspirerar mig. Allt infogas likt bitar i ett puzzel till min tidigare erfarenhetsbank i mitt inre.

Förundran
Sammantaget måste jag säga att jag känner en förundran över livet. Varje dag sker intressanta saker, saker som jag inte planerat men som sker ändå. Dessa saker ger mig ofta anledning att fundera. Alla saker som sker är en del i min process, en del i flödet.

Som strukturerad och logisk person är detta inte det sätt på vilket jag brukar leva.Tänk att det är möjligt att jag förflyttas i rätt riktning utan att jag har en konkret strukturerad plan… Tänk att jag är på väg utan att anstränga mig…. Tänk att det är möjligt att leva sitt liv utan att jaga resultat…

Jag är förundrad…

Jag, den lilla barkbiten, flyter vidare i bäcken…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*